cv link vergroot

This commit is contained in:
Mathijs Lermer 2023-06-19 21:54:14 +02:00
parent c4de38c3b5
commit 035290e6d1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -102,7 +102,7 @@
<div id="tekst-midden">
<h1>Website van Mathijs Lermer</h1>
<p>Hallo een welkom op mijn website, u kunt hier onder andere mijn<a href="/assets/downloads/CURRICULUM_VITAE_Mathijs_Lermer_zonder_contact_gegevens.pdf"> CV </a>bekijken.<br>
<p>Hallo een welkom op mijn website, u kunt hier onder andere <a href="/assets/downloads/CURRICULUM_VITAE_Mathijs_Lermer_zonder_contact_gegevens.pdf">mijn CV bekijken.</a><br>
</p><br>
<picture>