cv tekst verwijderd

This commit is contained in:
Mathijs Lermer 2023-07-27 09:59:14 +02:00
parent bf3de2a8d7
commit 47978b8349
2 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -102,7 +102,7 @@
<div id="tekst-midden">
<h1>Website van Mathijs Lermer</h1>
<p>Hallo een welkom op mijn website, u kunt hier onder andere <a href="/assets/downloads/CURRICULUM_VITAE_Mathijs_Lermer_zonder_contact_gegevens.pdf">mijn CV bekijken.</a><br>
<p>Hallo en welkom op mijn website<br>
</p><br>
<picture>

View File

@ -7,7 +7,7 @@
<url>
<loc>https://www.lermer.nl/</loc>
<lastmod>2023-06-20T20:05:00+00:00</lastmod>
<lastmod>2023-07-27T09:58:00+00:00</lastmod>
<priority>1.00</priority>
</url>
<url>