diff --git a/assets/afb/logo_hoger.png b/assets/afb/logo_hoger.png new file mode 100755 index 0000000..74fb809 Binary files /dev/null and b/assets/afb/logo_hoger.png differ diff --git a/index.html b/index.html index 0f880d8..b1ad44c 100755 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -17,22 +17,31 @@ - LERMER + Mathijs Lermer - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + @@ -68,7 +77,7 @@

Welkom

-

Hallo een welkom op mijn website, u kunt hier onder andere mijn CV bekijken.
+

Hallo een welkom op de website van Mathijs Lermer, u kunt hier onder andere mijn CV bekijken.


diff --git a/robots.txt b/robots.txt index d773b61..c2a49f4 100755 --- a/robots.txt +++ b/robots.txt @@ -1,6 +1,2 @@ User-agent: * Allow: / -Disallow: /assets/afb/* -Disallow: /assets/css/* -Disallow: /assets/fontawsome/* -Disallow: /assets/font/* \ No newline at end of file diff --git a/sitemap.xml b/sitemap.xml new file mode 100644 index 0000000..08209cf --- /dev/null +++ b/sitemap.xml @@ -0,0 +1,20 @@ + + + + + https://www.lermer.nl/ + 2023-05-08T16:58:07+00:00 + 1.00 + + + https://www.lermer.nl/assets/downloads/CURRICULUM%20VITAE%20Mathijs%20Lermer%20zonder%20contact%20gegevens.pdf + 2023-01-15T16:41:37+00:00 + 0.30 + + + + \ No newline at end of file